Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6912 d583 420
Reposted fromfreakish freakish viajethra jethra
Reposted fromworst-case worst-case viamefir mefir
Reposted fromcouples couples viamefir mefir
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frombreakingdown breakingdown viamefir mefir
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
Reposted fromxalchemic xalchemic viamefir mefir
0550 fed4 420
Reposted frombackground background vianfading nfading
3182 6349 420
Reposted fromnfading nfading
7143 f838 420
M. Świetlicki
W dzisiejszych czasach ludzie zbyt wiele myślą i niepotrzebnie wszystko analizują.
— Lucinda Riley
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasardoniczna sardoniczna
7104 b082 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viadusix dusix
2162 5847 420
Reposted fromitzygethealthy itzygethealthy viavolldost volldost
8677 f9a8 420
Reposted fromshakeme shakeme viaall-about-kate all-about-kate

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaulepszaj ulepszaj
5376 6a0e 420
Reposted fromfuckblack fuckblack viajoannna joannna
8665 0d7e 420
7110 27f8 420

the-cozy-room:

☼ coziest blog on tumblr ☼

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl