Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9804 9575 420

alice215685:

And you stole my heart in the pouring rain ..my devilman..

Reposted fromjohnkeats johnkeats
To oszałamiający moment w przygodzie miłosnej, kiedy po raz pierwszy, w miejscu publicznym, w restauracji albo w teatrze, mężczyzna opuszcza dłoń i kładzie ją na dziewczęcym udzie, a ona umieszcza dłoń na dłoni mężczyzny i przyciska ją do siebie. Te dwa gesty mówią wszystko, co było do powiedzenia. Zgoda na wszystko. Wszystkie umowy są zawarte.
— zgoda na wszystko
Reposted frommysoul mysoul viacorazblizej corazblizej
6025 b2dc 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viastylish stylish
6509 3d4e 420
9363 0149 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viastylish stylish
3424 b5dd 420
Reposted fromsarazation sarazation viaPoranny Poranny
8370 a60a 420
Reposted fromblutelf blutelf viaohhh ohhh
4433 29d1 420
1549 8e6f 420
4365 d7c4 420
Reposted frombrumous brumous viahormeza hormeza
9295 a46a 420
Reposted fromCryMeARiver CryMeARiver viahormeza hormeza
1898 c9ed 420
Reposted fromlaters laters viahormeza hormeza
Byłam pewna, że znajdę wówczas odpowiednie słowa, żeby wyrazić to, co mnie dręczy, wytłumaczyć mu, dlaczego jestem tak okropnie przerażona, dlaczego mam uczucie, jak gdyby mnie siłą wpychano coraz głębiej i głębiej do czarnego dusznego worka, z którego się już nigdy nie wydostanę.
— Sylvia Plath "Szkalny klosz"
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle viahormeza hormeza

ty to jesteś taka ambiwalentna. najpierw taka miła, urocza, a nagle jak coś pierdolniesz..

Reposted fromdreaminginger dreaminginger viacynamon cynamon
A kiedy ona cię kochać przes­ta­nie, zo­baczysz noc w środ­ku dnia, czar­ne niebo za­miast gwiazd, zo­baczysz wszys­tko to sa­mo, co ja. 
— Edward Stachura
Reposted frompensieve pensieve viapomruki pomruki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl