Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9075 95f1 420
Reposted fromxpetqa xpetqa viagdziejestola gdziejestola
2805 b2fb 420
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viairmelin irmelin
9901 881c 420
Reposted frommauveraspberry mauveraspberry viapomruki pomruki
9812 395d 420

rafsimon:

Zdzisław Beksiński ph, the 50’s. Model - his wife, Zofia

Reposted fromink ink vialady-of-theflowers lady-of-theflowers
9620 0141 420
Reposted fromslon slon viakarololololina karololololina
4525 e2c5 420
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viaPicki91 Picki91
4272 b75f 420
widzę w Twoich oczach - ktoś Cię kiedyś mocno zranił
Reposted fromUNIESIENIE UNIESIENIE viarol rol
9579 d931 420
Reposted fromtwarze twarze viagallowspole gallowspole

Sta­re grzechy mają długie cienie. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viacytaty cytaty
Posłuchaj, powiem to w ten sposób: dla mnie jesteś numerem jeden, a numer dwa nawet nie istnieje.
— Charles Bukowski
Reposted fromcytaty cytaty viatractable tractable
5034 9ace 420
Keith Richards
Reposted frommoralna moralna vianayantara nayantara
2259 9119 420

Uciekam od przeciętności i pozornej stabilizacji. Rzucam wszystko w cholerę i biorę głęboki wdech.

Nawet jeśli wiem, że tym razem jakoś-to-nie będzie.

Ale albo żyjesz albo się boisz.

— Venila Kostis
Reposted fromladygrey ladygrey viaredshadow redshadow
2187 24bc 420
Reposted frommelchama melchama viaredshadow redshadow
7742 5f52 420
Reposted fromClary Clary
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl